Upcycling/opbrug

Upcycling – opbrug som det hedder på dansk, går ud på at genanvende en ting der ellers betegnes som affald. Ved at give den en ny funktion, samtidig med at den oprindelige form bibeholdes, spares der enorme ressourcer på forarbejdning/omsmeltning af eksempelvis metal.
Upcycling er en proces der kræver en god portion kreativitet og opfindsomhed. Det handler om at se muligheder, tænke materialer på en anderledes måde, og skabe noget nyt. Upcycling kan praktiseres på alle niveauer, og det er kun fantasien der sætter grænser.

Jeg er meget inspireret af denne bæredygtige tendens, der både er sjov, nytænkende og fremfor alt, et skridt i den rigtige retning for miljøet. Derfor vil jeg gerne vise dig, og give dig inspiration til, hvordan du selv kan hoppe med på den grønne bølge, og komme i gang med at upcycle i din indretning.